Testa Lapa

Ideoloģiski apsvērumi par augstāku kārtību, kā arī apspriešanās ar plašu vērtību lielā mērā nosaka jaunu priekšlikumu radīšanu. Organizācijas uzdevumam, jo ​​īpaši pastāvīgai kvantitatīvai izaugsmei un mūsu darbības apjomam, ir svarīga loma personāla apmācības sistēmas veidošanā, tā atbilst steidzamajām vajadzībām. Organizācijas uzdevums, jo īpaši dažādu darbības formu tālāka attīstība, ļauj novērtēt turpmāko attīstības virzienu nozīmi. No … Lasīt tālāk